Valmistettu numeroitu 950 kpl sarja. Kuva Suomen lasimuseon ystävät