Valmistettu numeroitu 99 kpl piensarja. Sarja Pro Arte 1996. Kuva Suomen lasimuseon ystävät